Open Close

Mindfulness

För privatpersoner och företag/organisationer

Mindfulness träning erbjuds till såväl privatpersoner som till företag och organisationer. Träningen sker i öppna eller företagsinterna grupper.

Mindfulness träning

Mindfulness är ett sätt att förhålla sig till livet. Man kan också beskriva det som en livsstil, där man tränar sig att vara medvetet närvarande i livets olika händelser och skeenden. Vill man översätta Mindfulness till svenska blir det – medveten närvaro i nuet.

Man kan inte vara totalt medveten hela tiden, vilket inte är något mål i sig. Det är gott nog om man ökar sin förmåga att vara medvetet närvarande och duktig att observera när man går i eller ur närvaron. Då ökar dina möjligheter till medvetna val som troligen är mer grundade i vad du vill och de värden som du vill leva ditt liv utifrån. Du minskar risken för att vara alltför impulsstyrd.

Mindfulness är upplevelsebaserat, vilket du märker om du går en utbildning i Mindfulness. Mindfulness är också en meditationsteknik som hjälper dig att slappna av, vara närvarande, kreativ och mer kärleksfull med dig själv och andra människor. Du får träna dig att vara mer i kontakt med dina sinnen, dina tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Vilket är viktigt för att organismens självreglering ska fungera på ett funktionellt sätt. Mindfulness är ett verktyg som gör det lättare för dig att välja mer konstruktiva vägar i vardagen och i livet.

På en kurs får du lära dig olika meditations- andnings- och avslappningstekniker, kroppsmedvetenhet och lättare yoga.

Mental träning

Mental träning är ett begrepp som ofta förknippas med idrott och idrottsutövare. Mindfulness är också en mental träning. Du får hjälp med att förhålla dig till de tankar och känslor som kan uppstå när du ska göra en prestation. Om du tror att det räcker med positivt tänkande, tänka på annat eller inte tänka alls – så fungerar det inte. Har du redan en tanke i huvudet, som kanske stressar eller rent av skrämmer dig, så får man hantera den tanken på ett annat sätt. Bo Kåresjö arbetade med mental träning redan på 80-talet bland annat med det militära landslaget i terränglöpning.

Stresshantering

Om du upplever dig stressad behöver du ta reda på vad det är som stressar dig och hur du stressar dig. Sen behöver du fundera på vad det är du kan göra någonting åt och sortera bort det du inte kan göra någonting åt. Detta kan vara lättare sagt än gjort – att få till på egen hand. Behöver du hjälp med stress så är du välkommen.

Friskvårdskuponger och Actiway gäller

Mindfulness träning och stresshantering ligger inom ramen för aktivitet som är godkänd av skatteverket för att använda Frikvårdskuponger eller Actiway

Samarbeten och medlemsskap