TERAPICENTRUM I GÄVLE

För företag & organisationer

Här kan företag och organisationer få hjälp av en Diplomerad organisationskonsult med erfarenhet av konsultativt arbete i organisationer sedan 1991. Bo Kåresjö LEDARSTÖD KB har haft uppdrag i många branscher, offentligt och privat samt på alla nivåer. Bo arbetar utifrån KBT, ACT och Gestaltmetodik.

Tjänster som erbjuds organisationer:

  • Ledarutveckling på individnivå
  • Stöd i samband med förändringsarbete för chefer och projektledare
  • Coaching till chefer och medarbetare
  • Kris- och konflikthantering (medling mellan två personer)
  • Stresshantering på individnivå

 

  • Personlig utveckling:

- Mental träning, individ eller grupp

- Mindfulness träning, individ eller grupp

- Individualterapi (KBT/ACT)

 

För privatpersoner

Här kan du som privatperson få hjälp utifrån beprövade vetenskapliga metoder. Metoderna jag utgår ifrån är kognitiv beteendeterapi (KBT med särskild inriktning mot Acceptance Commitment Terapi (ACT). Och jag arbetar med individer och par.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som är grundad i flera vetenskapliga teorier och forskning inom psykologin.

Här och nu! Terapin är och går kort ut på att man arbetar med att förändra de tankar, känslor och handlingsmönster som kan vara orsaken till upplevda psykologiska problem. Fokus riktas på beteenden, inte bara handling, utan också kroppsliga reaktioner, tolkningar och tankemönster, i samspelet mellan individ och omgivning, här och nu.

Ger goda resultat! KBT utvecklades från början som en metod för behandling av ångestsjukdomar och depression. numera används metoden vid många andra besvär. vetenskapliga studier har visat att KBT ger goda resultat vid behandling av missbruk, ätstörningar, kronisk smärta, sömnproblem, tinnitus och flera andra tillstånd.

Hantera och förändra! Inom KBT arbetar man med olika tekniker som syftar till att vänja sig vid obehagliga situationer, att lära sig att hantera sina känslor och förändra tankemönster. Utgångspunkten är en teknik som kallas ”exponering”. Det innebär att man utsätter sig för, och konfronterar det som väcker ens obehag eller ångest. Träningen är att motstå impulsen att fly eller undvika situationen, och istället lära sig hantera det obehagliga.

 

ACT

Acceptance Commitment Therapy (ACT) är en vetenskapligt grundad terapiform med bevisad effekt på flera psykologiska problemtillstånd. Intressant är att ACT, som bygger på den allra senaste beteendevetenskapliga forslingen, har slående likheter med gamla österländska vishetsläror.

Psykologisk flexibilitet! ACT grundar sig på en rad kraftfulla principer, som tillsammans gör det möjligt att utveckla sin ”psykologiska flexibilitet”. Forslingen visar entydigt att vår upplevda livskvalitet samvarierar med graden av psykologisk flexibilitet. Med psykologisk flexibilitet menas förmågan att anpassa sig till en situation med öppenhet, medveten närvaro och fokus. Ett tillstånd som numera kallas Mindfulness – medveten närvaro.

Mindfulness! Mindfulness kan beskrivas som en träning i uppmärksamhet med syftet att bli mer medveten om vad du upplever här och nu. det handlar om att upptäcka sig själv och livet, ögonblick för ögonblick, med ett öppet och nyfiket sinne. Forskning har visat att den här träningen resulterar i ett engagemang och fokus i vardagen, som minskar effekten och inflytandet av smärtsamma, destruktiva tankar och känslor.

Ändamålsenligt handlande! Mindfulness är också en träning i förmågan till ändamålsenligt handlande. Med det menas att du i ditt agerande är medveten och avsiktlig, snarare än impulsiv och automatiserad. Det betyder också att du är flexibel och anpassningsbar till olika situationer. Medvetna val är en förutsättning för att du ska kunna motiveras, vägledas och inspireras av de värden som du önskar ska styra ditt liv.

 

Parterapi

Att leva i en relation kan vara helt underbart och helt fasansfullt! För att få en relation att fungera behöver båda parter i relationen inse att de båda har ett ansvar för det som uppstår i relationen. Vanligt är att båda parter har mer fokus på den andre och utifrån det ställer krav på den andre att börja med, eller sluta med, allt mellan himmel och jord. Eftersom båda ofta gör så här blir också effekten att båda går i försvar (vilket är förståeligt). Utmaningen är att få båda parter att också reflektera och börja ta ansvar för vad de själva bidrar med som gör att relationen blir besvärlig. Även i arbetet med parrelationer har det visat sig att ACT är en bra metod.


Arbetar ideellt för Frisk & Fri – Riksorganisationen mot ätstörningar samt Hjärnkoll

Bo Kåresjö arbetar ideellt som ordförande för båda föreningarna i Region Gävleborg. Bo representerar föreningarna i Psykiatrins brukarråd samt sitter i utskottet för Gävle Kommuns Funktionsrättsråd.

Om du är mer intresserad av Frisk & Fri samt Hjärnkoll så går du in på deras hemsidor för mer information:

www.friskfri.se

www.gavleborg.hjarnkoll.se

 

Medlem i SfKBT – Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier

www.sfkbt.se

 

 

Behöver Du hyra samtalsrum?

Du som terapeut eller konsult kan hyra rum per timme eller fasta tider i de två mottagningar som Terapicentrum har i Gävle och Stockholm. Gå gärna in på www.terapicentrum.nu för mer information.​

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK